Tämän selosteen tarkoituksena on kertoa henkilötietojen käsittelyn käytänteistä Framin toimitila- ja kokouskeskuksessa.

REKISTERINPITÄJÄ

Into Seinäjoki Oy, Y-1637389-9
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

KUINKA JA MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Keräämme henkilötietoja, jotka sinä tai työnantajasi antaa meille käyttäessänne www.frami.fi -sivuston tarjoamia sähköisiä palveluita ja/tai Framin toimisto- ja kokoustilapalveluita. Lisäksi keräämme palvelun kannalta olennaista tietoa ollessanne yhteydessä henkilökuntaamme sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa.

Keräämämme henkilötiedot ovat sellaisia, jotka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

KUINKA TURVAAMME HENKILÖTIETOSI?

Henkilötietojesi turvaamiseksi huolehdimme henkilökunnan, tietojärjestelmien, viestintäverkkojen sekä toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Tietojen turvaamisessa huomioimme riskien poistamiseen käytettävissä olevat ratkaisut, kuten henkilöstön koulutus sekä tietojärjestelmien ja fyysisten tilojen rajatut ja valvotut käyttöoikeudet.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Käytämme evästeitä (cookies) ja kävijätiedon analysointia (Googla Analytics), jotta voimme kohdentaa sivuston sisältöä, helpottaa sivuston käyttöä, seurata kävijämääriä sekä edelleen kehittää palvelujamme.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Sinulla on oikeus:

KUINKA SAAT MEIHIN JA VIRANOMAISIIN YHTEYDEN?

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voit osoittaa meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Samaan osoitteeseen voit osoittaa myös tietosuojapyynnöt sekä henkilötietoihin liittyvät oikaisut, rajoitukset ja poistamiset.

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päivästä lukien. Saatamme muuttaa tietosuojakäytäntöämme aika ajoin. Ajantasainen kuvaus on nähtävissä osoitteessa www.frami.fi.