Tule Framille Pääset esille

Seinäjoen merkittävin yrityskeskittymä

7 rakennusta - 7 Buildings

47 000 kerrosneliötä - 47 000 square meters

1000 työpaikkaa - 1000 Jobs

5000 opiskelijaa - 5000 Students

100 yritystä - 100 companies

10+ tutkimus- ja koulutusorganisaatiota - 10+ research and education organisations 

800+ kokousta ja seminaaria vuosittain - 800+ meetings annually

Frami on yritysten sekä Seinäjoen korkeakoulutuksen ja yliopistollisen tutkimuksen keskittymä. Sekä kaupungin merkittävin kongressitalo. Framissa on rakennuksia A:sta H:hon. H on Seinäjoen ammattikorkeakoulun viimeksi rakentama laboratoriotalo keskittymän pohjoispäässä. G-taloa tosin on turha tontilta etsiä. Sitä ei ole rakennettu - ainakaan vielä.

Ensimmäisinä rakentuivat osat A-C vuosina 2001-2003. Suunnittelusta vastasi professori Arto Sipinen. A:n otti käyttöönsä ammattikorkeakoulu, C:hen sijoittuivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoella toimivien yliopistojen ja Seinäjoen yliopistokeskuksen henkilöstö. Myös useimmat Epanet-tutkimusverkoston professorit työskentelevät ryhmineen Framissa. Framista haluttiin alusta lähtien myös yritysten moderni työskentely-ympäristö. C- ja arkkitehti Anssi Lassilan suunnittelema D-osat ovatkin palvelleet vuosien mittaan lukuisia alueen yrityksiä ja Seinäjoelle sijoittuneita yrityksiä. 

Vuoden 2013 alusta käyttöön otettu Frami F on Seinäjoen Ammattikorkeakoulun päärakennus. Monen mielestä Seinäjoen komein ja vähintään yhtä monen mielestä Seinäjoen rumin rakennus. Etelä-Pohjanmaan Rakennustaitosäätiö myönsi UKI Arkkitehtien suunnittelemalle Frami F:lle Rakentajalaatan, koska se toi "arkkitehtonisesti rohkealla tavalla esiin jotain kaivattua toisenlaista ja uutta tälle jokiranta-alueelle". Framin F:n ruostepintainen ulkopuoli on pelkistetty ja antaa vain aavistaa sisätilojensa näyttävyyden, jossa valokatteinen pääaula halkaisee koko rakennuksen. Rohkeat värit ja innostava sisustus poikkeavat voimakkaasti perinteisestä huoneajattelusta luoden virikkeisen työskentely- ja opiskelu ympäristön.  

Framin rakentaminen kaupunkikeskustan välittömään läheisyyteen oli 2000-luvun teknologiapuistohuumassa kauaskantoinen ratkaisu. Nyt rakennuskokonaisuus on kiinteä osa kaupungin ydintä. Kulku esimerkiksi matkakeskukseen kestää kävellenkin maksimissaan 15 minuuttia. Ammattikorkeakoululle Framin kampus ja ympärillä sijaitsevat opiskelijakerrostalot ovat hyvä kilpailuetu. 

Framin tiloja vuokraa ja hallinnoi kaupungin kehitysyhtiö Into Seinäjoki Oy. 

Lisätietoja: Jaana Paavola, palvelupäällikkö, puh. 020 124 4003


Jos haluat syvemmälle Framin alueen taustoihin, lataa tästä 10 vuotta Framilla -tarina.


Frami is the centre of business, Seinäjoki’s higher education and university research. It is also the city’s most important congress centre. Frami has buildings from A to H. Frami H is Seinäjoki University of Applied Sciences’ latest construction, a laboratory complex at the north end of the centre. It is pointless to look for G building. It has not been built – at least not yet!  

A-C buildings were the first constructed, between 2001-2003. Professor Arto Sipinen was responsible for the design. The University of Applied Sciences took A building into use. The Regional Council of South Ostrobothnia was located in C building with staff members from universities operating in Seinäjoki and the University Consortium of Seinäjoki. Also, most of the professors in the Epanet Research Network operate with their teams in Frami.

Right from the start the desire was to make Frami a modern working environment for companies. C building and D building, which was designed by the architect Anssi Lassila, have served the region’s and Seinäjoki’s companies for years. 

Frami F, which was inaugurated in 2013, is the main building for Seinäjoki University of Applied Sciences. Held by many people as Seinäjoki’s most beautiful building and contrary by at least as many as its ugliest. Etelä-Pohjanmaan Rakennustaitosäätiö accepted UKI Arkkitehdit’s design, because it brought in a “bold architecturally manner something different and new to the bank of the river, which had been missing and longed for.” The rusty outside surface of Frami F is simplified and only hints of the razzle dazzle of the interior, where the glass ceiling of the main lobby runs through the whole building. Bold colours and inspiring interior design strongly deviate from traditional room design, creating a stimulating work and study environment.   

Frami’s construction in the immediate vicinity of the city centre was a far-reaching solution in the century’s craze for technology parks. Now the buildings are a fixed part of the city’s centre. Walking to the travel centre is a 15-minute walk at most. The university student flats on and around the campus are a good competitive advantage. 


More information: Jaana Paavola, Service Manager, +358 20 124 4003

 

Frami Facebookissa

Sulje sivuvalikko
Tietosuojakäytäntö ›